Περιήγηση: ΟΗΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης -UNDP

Διεθνή
ΟΗΕ — UNDP: Πτώση σε προσδόκιμο ζωής, εκπαίδευση και βιοτικό επίπεδο

Ουδέν νεώ­τε­ρο σε ένα «άχρω­μο και άγευ­στο» ‑πλή­ρως στε­ρού­με­νο κοι­νω­νι­κής και πολι­τι­κοϊ­δε­ο­λο­γι­κής προ­σέγ­γι­σης κεί­με­νο 307 σελί­δων  με  πηχυαί­ους τίτλους  του…