Περιήγηση: ΟΗΕ

Διεθνή
Το Ισραήλ επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στους Παλαιστίνιους – Φουντώνουν οι αντιδράσεις για το έγκλημα

Με εξορ­γι­στι­κές αιτιά­σεις ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­χει­ρεί να απορ­ρί­ψει τις ευθύ­νες για το βάρ­βα­ρο δολο­φο­νι­κό χτύ­πη­μα στο νοσο­κο­μείο «Al-Ahly» στην κεντρι­κή Γάζα με πάνω…

Διεθνή
Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την εμπειρία και καθοριστική συμμετοχή της Κούβας στη συνεργασία Αναπτυσσόμενων Χωρών

Με την ευκαι­ρία της 12ης Σεπτέμ­βρη, ημέ­ρας των ανα­πτυσ­σό­με­νων κρα­τών “για τη Συνερ­γα­σία Χωρών Νότου-Νότου” (South-South cooperation), ο ΟΗΕ αναφέρθηκε…

Πολιτική
Επιταχύνονται τα «παζάρια» υπό νατοϊκή εποπτεία: «Κλείδωσε» συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

Επι­τα­χύ­νο­νται των «παζά­ρια» υπό ΝΑΤΟι­κή επο­πτεία και η δρο­μο­λό­γη­ση επι­κίν­δυ­νων εξε­λί­ξε­ων για τα ελλη­νι­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα στο όνο­μα της «επα­νεκ­κί­νη­σης…