Περιήγηση: ΟΗΕ

Βίντεο
Η Ιστορική ομιλία του Φιντέλ Κάστρο στα Ηνωμένα Έθνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα (υποτιτλισμένο βίντεο)

«Συχνά ανα­φέ­ρο­νται τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα, αλλά πρέ­πει επί­σης να ακου­στούν τα Δικαιώ­μα­τα της Ανθρω­πό­τη­τας. Για­τί κάποιοι άνθρω­ποι εξα­να­γκά­στη­καν να περπατούν…

Εκδηλώσεις
Είναι ώρα να σπάσουμε τον αποκλεισμό κατά της Κούβας! • Εκδήλωση-συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας (11/11)

Ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός επι­βάλ­λε­ται από τις ΗΠΑ ενά­ντια στον λαό της Κού­βας από τότε που τόλ­μη­σε να…

Κοινωνία
Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού: Ενα κορίτσι κάτω των 15 ετών αναγκάζεται να παντρευτεί κάθε επτά δευτερόλεπτα

Διε­θνής Ημέ­ρα Κορι­τσιού σήμε­ρα  σε ένα κόσμο που συνο­λι­κά τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού δε γίνο­νται σεβα­στά. Με πολ­λούς τρό­πους και…