Περιήγηση: Οικισμοί

Διεθνή
Ισραηλινό δικαστήριο έκρινε νόμιμο εβραϊκό οικισμό που ανεγέρθηκε σε γη Παλαιστίνιου, χωρίς άδεια από την ισραηλινή κυβέρνηση

Ισραη­λι­νό δικα­στή­ριο έκρι­νε νόμι­μο εβραϊ­κό οικι­σμό που ανε­γέρ­θη­κε σε γη Παλαι­στί­νιου, χωρίς άδεια από την ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση Ισραη­λι­νό δικα­στή­ριο αναγνώρισε…