Περιήγηση: Οικογένεια Φύσσα

Κοινωνία
Ξεκινά η δίκη των ναζί Χρυσαυγτών σε β’ βαθμό — Κάλεσμα της οικογένειας Φύσσα — Επανάληψη της καταδίκης

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα ενό­ψει της δίκης σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που ξεκι­νά­ει στις…

Κοινωνία
Οικογένεια Φύσσα για την αποφυλάκιση Πατέλη: Όταν οι συμπάθειες δεν κρύβονται έχουμε αποφάσεις σαν τη σημερινή

“Παρέ­βλε­ψε το δικα­στή­ριο την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα των πρά­ξε­ων για τις οποί­ες κατα­δι­κά­στη­κε ο Γιώρ­γος Πατέ­λης” ανα­φέ­ρουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι συνήγοροι…

Κοινωνία
Οικογένεια Παύλου Φύσσα: Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλους νεκρούς της ναζιστικής βίας

Κάλε­σμα «να στα­θού­με στο ύψος των περι­στά­σε­ων ώστε να μη θρη­νή­σου­με και άλλους νεκρούς της ναζι­στι­κής βίας» απευ­θύ­νει η οικο­γέ­νεια του…

Επικαιρότητα
Πέθανε ο Ανδρέας Τζέλλης, συνήγορος της οικογένειας Φύσσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Πέθα­νε ο δικη­γό­ρος Ανδρέ­ας Τζέλ­λης, συνή­γο­ρος Πολι­τι­κής Αγω­γής της οικο­γέ­νειας του Παύ­λου Φύσ­σα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Απο­χαι­ρε­τώ­ντας τον η…

Επικαιρότητα
Οικογένεια Παύλου Φύσσα: Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου

Την από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Αθη­νών για την υπό­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής ως ελά­χι­στη δικαί­ω­ση στη μνή­μη του δολοφονημένου…

Επικαιρότητα
Δήλωση της οικογένειας Φύσσα για το τέλος της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή

Η οικο­γέ­νεια του δολο­φο­νη­μέ­νου από τον χρυ­σαυ­γί­τη Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, Παύ­λου Φύσ­σα έκα­νε δήλω­ση για το τέλος της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης…