Περιήγηση: Οικοδόμοι

Επικαιρότητα
Με ΜΑΤ και χημικά απάντησε η κυβέρνηση στους οικοδόμους — «Στην απεργία θα νεκρώσουν όλα τα γιαπιά και τα εργοτάξια»

«Σκό­νη, πέτρες, λάσπη, όλη μέρα στο για­πί — Ποτέ δου­λειά την Κυρια­κή»: Με το σύν­θη­μα αυτό συγκε­ντρώ­θη­καν  το από­γευ­μα της…

Διεθνή
Σουηδία: 125 στους 150 οικοδόμους στον ίδιο χώρο δουλειάς δουλεύουν με μπλοκάκι και μισθούς πείνας

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Ο Thomas Ekström είναι επι­θε­ω­ρη­τής εργα­σια­κού Περι­βάλ­λο­ντος. Πριν χρό­νια όταν πρω­το­έ­πια­σε δου­λειά στην υπη­ρε­σία θυμά­ται πως…

Διεθνή
Και ξαφνικά από το πουθενά προκήρυξη απεργίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων στην Σουηδία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Στις 18 Νοεμ­βρί­ου, η Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων προ­κή­ρυ­ξε απερ­γία σε 87 χώρους εργα­σί­ας με περί­που 1.400 εργα­ζό­με­νους. Η…