Περιήγηση: Οικονομικά μέτρα

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Εξήγγειλε μέτρα-ασπιρίνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κυβερνητικής πολιτικής

Μέτρα-«ασπιρίνες», τα οποία σε καμιά περί­πτω­ση δεν αντι­με­τω­πί­ζουν τις επι­πτώ­σεις της κυβερ­νη­τι­κής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, ανα­κοί­νω­σε σε τηλε­ο­πτι­κό του μήνυ­μα ο…