Περιήγηση: Οικονομική εξόρμηση ΚΚΕ 2019

Επικαιρότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ του ΚΚΕ: Με το πλατύ άνοιγμα κερδήθηκε και φέτος η μεγάλη μάχη

Με επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε για όλες τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις η Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση του ΚΚΕ που ξεκί­νη­σε τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βρη, με το…

Εκδηλώσεις
Οι ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ & ΟΒ της ΚΝΕ σας καλούν στην προβολή του ντοκιμαντέρ “Ο δρόμος μας” για τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του ΚΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ και οι Οργα­νώ­σεις Βάσης της ΚΝΕ, με αφορ­μή τη δίμη­νη οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση, σας…