Περιήγηση: Οικονομική εξόρμηση KKE

Επικαιρότητα
Έστειλα στο Κόμμα δέκα μάρκα ακόμα ‑μη γράψουν το όνομά μου μόνο τα αρχικά μου … τα πολλά σαν πάρτε το όνομά μου βάλτε!

Πάνε χρό­νια, που ο Φώντας Λάδης έγρα­ψε τους στί­χους για ένα τρα­γού­δι που πολ­λοί δε θυμού­νται, κάποιοι το ξέχα­σαν επί…