Περιήγηση: Οικονομική εξόρμηση

Προτεινόμενο
«…Ερανος σε είδος για την καινούργια σοδειά…» (Ντοκουμέντο από οικονομική εξόρμηση του ΚΚΕ στα 1944)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Το ΚΚΕ στα πάνω από 100 χρό­νια της ιστο­ρί­ας του, άντε­ξε, για­τί στη­ρί­ζε­ται πολύ­πλευ­ρα-και οικο­νο­μι­κά- στην εργατική…

Ιστορία
«Κάθε δραχμή σας είναι και ένα δολοφονικό μαχαίρι που θα σφάξει αύριο τον πονεμένο λαό μας» (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το ΚΚΕ στην εκα­το­ντά­χρο­νη ιστο­ρία απευ­θυ­νό­ταν (και απευ­θύ­νε­ται) στα­θε­ρά στο λαό για να καλύ­ψει τις οικο­νο­μι­κές ανάγκες…