Περιήγηση: Οικονομικός και εμπορικός αποκλεισμός Κούβας

Επικαιρότητα
Καταγγελία: Η Εθνική Τράπεζα απέρριψε δύο φορές έμβασμα οικονομικής ενίσχυσης για την Κούβα

Τον Ιού­νη, με αφορ­μή την προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» έτρε­ξαν μια σύντο­μης διάρ­κεια προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης της…

Απόψεις
ΚΟΥΒΑ: «Ανεξαρτησία σημαίνει να είσαι στο στόμα του λύκου και να του λες “άντε γαμήσου”»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Χιλιά­δες Κου­βα­νοί κατέ­βη­καν στους δρό­μους», «Πρω­το­φα­νείς αντι­θε­στω­τι­κές δια­δη­λώ­σεις για την φτώ­χεια και τον κορο­νο­ϊό στην…

Ανακοινώσεις
Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα: Αλληλεγγύη στην Κούβα — Άρση του παράνομου αμερικανικού αποκλεισμού

Με πρω­το­βου­λία του ΑΚΕΛ, δεκά­δες Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα του κόσμου συνυ­πο­γρά­φουν Κοι­νή Δήλω­ση Αλλη­λεγ­γύ­ης προς την Κού­βα η οποία…