Περιήγηση: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Επικαιρότητα
Παναγία Σουμελά: Λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Την επι­βε­βαί­ω­ση ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η θεία λει­τουρ­γία για την εορ­τή της Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου στην ιστο­ρι­κή Μονή της Παναγίας…

Πολιτική
Ρήξη Πατριαρχείου — Ρώσικης Εκκλησίας με φόντο τους σφοδρούς ανταγωνισμούς μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και ΕΕ

Η Ρωσι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία έλα­βε στη Σύνο­δο του Μινσκ την από­φα­ση να διαρ­ρή­ξει τους δεσμούς με το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο εξαιτίας…