Περιήγηση: Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

Πολιτική
Τα «Ελληνικά hoaxes», οι νεκροί του Πολυτεχνείου και το ξέπλυμα της Χούντας

«Ελλη­νι­κά hoaxes»: Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, με αφορ­μή την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, οι βρι­κό­λα­κες της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής…

Ιστορία
Νεκροί Πολυτεχνείου: Σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου η χούντα ανακοινώνει τον αριθμό τους

Νεκροί Πολυ­τε­χνεί­ου:  Στις 19 Νοεμ­βρί­ου 1973 υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ, Σπυ­ρί­δων Ζουρ­να­τζής, ανα­κοι­νώ­νει σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ότι οι νεκροί από την…

Πολιτική
«Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο»: Όταν ο νυν αντιπρόεδρος της ΝΔ ταυτιζόταν με τη χρυσαυγίτικη χυδαιότητα (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αφορ­μή τις φασι­στι­κές κραυ­γές των υπό­δι­κων ναζι­στών της Χρυ­σής Αυγής στη Βου­λή, όπου για μια ακό­μη φορά αμφι­σβή­τη­σαν την…

Κοινωνία
Συγχαρητήρια από Χρυσή Αυγή στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ στον «αγώνα με την ομάδα των κομμουνιστών της Κύπρου»

Το νεο­να­ζι­στι­κό κόμ­μα της «Χρυ­σής Αυγής», που δικα­ζε­ται για εγκλη­μα­τι­κές ενερ­γειες στην Ελλά­δα εκφρά­ζει συγ­χα­ρη­τή­ρια της, στους οπα­δούς του Απο­έλ για το…