Περιήγηση: Οι 200 μεταλλάξεις του covid-19 δείχνουν ότι μεταδόθηκε με ταχύτητα στο τέλος του 2019