Περιήγηση: ΟΚΑΝΑ

Κοινωνία
ΙΣΑ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ: Η νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της χορήγησης φαρμακευτικής κάνναβης οδηγεί σε αύξηση χρηστών

Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος, ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ εξέ­φρα­σαν τον προ­βλη­μα­τι­σμό και την έντο­νη ανη­συ­χία τους για τη νομι­μο­ποί­η­ση της καλ­λιέρ­γειας και της…