Περιήγηση: ΟΚΝΕ

Εκδηλώσεις
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Σήμερα η συγκέντρωση για την επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ

🔻 Στις 6.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια🔻 Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα, Παρασκευή,…

Ιστορία
5 Φεβρουαρίου 1942: Ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων

Εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία για την ανά­πτυ­ξη της Εθνι­κής Αντί­στα­σης ενα­ντί­ον των κατα­κτη­τών είχε η πλα­τιά συμ­με­το­χή της ελλη­νι­κής νεο­λαί­ας στον εθνικοαπελευθερωτικό…