Περιήγηση: Ολίβια Κόλμαν

Κινηματογράφος
Στην πρωταγωνίστρια του «The Favourite», του Γιώργου Λάνθιμου, το βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία

Στην Ολί­βια Κόλ­μαν, πρω­τα­γω­νί­στρια του έργου «The Favourite», του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου, απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Βενε­τί­ας για την…