Περιήγηση: Ολεάννα

Εκδηλώσεις
«Ολεάννα» στο θέατρο «Olvio»

Το έργο «Ολε­άν­να» του Ντέι­βιντ Μάμετ παρου­σιά­ζε­ται στο Θέα­τρο «Olvio». Ο Δημή­τρης Πετρό­που­λος, στο ρόλο του καθη­γη­τή Πανε­πι­στη­μί­ου και η Ντά­νη Γιαν­να­κο­πού­λου στο ρόλο της φοι­τή­τριας, βρίσκονται…