Περιήγηση: Ολλανδια

Διεθνή
Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό: Πληθαίνουν οι μαζικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο (VIDEO)

Πλη­θαί­νουν οι μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό σε όλο τον κόσμο, ενά­ντια στις προ­σπά­θειες κατα­στο­λής και σπί­λω­σης του αγώνα…

Ατέχνως
Προκριματικά EURO 2024: Δύσκολη αποστολή της Εθνικής στο Αϊντχόφεν, αναζητεί θεμέλια πρόκρισης

Την Εθνι­κή Ολλαν­δί­ας θα αντι­με­τω­πί­σει την Πέμ­πτη (7/9, 21:45) στο «Φίλι­πς Στά­ντιον» του Αϊντ­χό­φεν το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα, στο πλαί­σιο των…

Επικαιρότητα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Σημάδια ύφεσης σε Γερμανία και Ολλανδία

Νέες δυσμε­νείς προ­βλέ­ψεις για τις μεσο­πρό­θε­σμες προ­ο­πτι­κές της γερ­μα­νι­κής οικο­νο­μί­ας κατέ­γρα­ψε πρό­σφα­τη έρευ­να του πρα­κτο­ρεί­ου «Bloomberg», ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις πιθα­νό­τη­τες περαι­τέ­ρω επιδείνωσης…

Διεθνή
Ολλανδία: Βόμβα-φάρσα για τον ακροδεξιό Γκέερτ Βίλντερς προκάλεσε την εκκένωση του κοινοβουλίου

Για περί­που μια ώρα εκκε­νώ­θη­κε σήμε­ρα το κτί­ριο του ολλαν­δι­κού κοι­νο­βου­λί­ου έπει­τα από συνα­γερ­μό για βόμ­βα που απο­δεί­χθη­κε φάρ­σα. Η…