Περιήγηση: Ολυμπία

Πολιτισμός
Διευκρινίσεις από την ερευνητική ομάδα της αρχαίας Ολυμπίας για την πήλινη πλάκα με τους στίχους της Οδύσσειας

Σε διευ­κρι­νί­σεις προς απο­φυ­γή παρερ­μη­νειών μετά τη μεγά­λη δημο­σιό­τη­τα που προ­κά­λε­σε η πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση της εύρε­σης στην Ολυ­μπία της πήλινης…