Περιήγηση: Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία

Κοινωνία
Τιμωρούν την Πάτρα και τους πολίτες της γιατί εξέλεξαν τον Πελετίδη: Θέλουν να αποκλείσουν την πόλη από την Λαμπαδηδρομία και άλλα περίεργα

Με την εκλο­γή Κώστα Πελε­τί­δη (Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση) στην Πάτρα — καρ­φί στο μάτι του συστή­μα­τος — διά­φο­ρα περί­ερ­γα και ύποπτα…