Περιήγηση: Ολυμπιακοί Αγώνες

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τεντόγλου — Πομάσκι: Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοιο ήθος θα αποκτήσεις…

Τεντό­γλου — Πομά­σκι είναι ένα ξεχω­ρι­στό δίδυ­μο στο χώρο του αθλη­τι­σμού. Δια­κρί­νο­νται όχι μόνο για τις παγκο­σμί­ου επι­πέ­δου επι­τυ­χί­ες αλλά…