Περιήγηση: Ομάρ ελ-Μπεσίρ

Διεθνή
Σουδάν: «Λουτρό αίματος» με 43 δολοφονημένους διαδηλωτές — Έκκληση του Σουδανικού ΚΚ

Σε 43 ανέρ­χο­νται μέχρι στιγ­μής οι δολο­φο­νη­μέ­νοι από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος του Ομάρ ελ-Μπε­σίρ, καθώς συνε­χί­ζο­νται για…