Περιήγηση: ΟΜΕ - ΟΤΕ

Επικαιρότητα
Ομίλος ΟΤΕ: Με τρομοκρατία, αυταρχισμό και συλλήψεις απαντά η εργοδοσία στην απεργία εργαζόμενων

Τρο­μο­κρα­τία, αυταρ­χι­σμό και τις συλ­λή­ψεις επι­στρα­τεύ­ει η εργο­δο­σία του Ομί­λου ΟΤΕ ενά­ντια στην απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων. Με ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις…