Περιήγηση: Ομοσπονδία Γονέων Αττικής

Ανακοινώσεις
Ομοσπονδία Γονέων Αττικής: Απαιτεί την επιστροφή των προσφυγόπουλων του 5ου Λυκείου Αθηνών στις τάξεις τους

Η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Αττι­κής, με ανα­κοί­νω­σή της καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης ΝΔ να απο­σπά­σει από τα σχο­λεία που φοιτούσαν…