Περιήγηση: Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ)

Ανακοινώσεις
Η ΟΓΕ καταδικάζει τη νέα απροκάλυπτη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την τουρ­κι­κή εισβο­λή στη Συρία η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας ανα­φέ­ρει: «Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) καταδικάζει…