Περιήγηση: Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος

Επικαιρότητα
Σύλλογοι Γυναικών: Εκδηλώσεις με θέμα «Σπάμε τον “φαύλο κύκλο” της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών»

Εκδη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­νουν Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών της ΟΓΕ, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα για την Εξά­λει­ψη της Βίας ενά­ντια στις…