Περιήγηση: Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας

Εκδηλώσεις
Εύοσμος Θεσσαλονίκης: Κάλεσμα σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

Πλη­θαί­νουν οι απο­φά­σεις εκπαι­δευ­τι­κών και εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων που καλούν σε συμ­με­το­χή στο αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που οργανώνει…