Περιήγηση: Ομοφυλοφιλία

Κοινωνία
Γονείς κατέθεσαν αγωγή σε δασκάλα γιατί πρόβαλλε ταινία «ομοφυλοφιλικού περιεχομένου»

Αγω­γή σε βάρος δασκά­λας της Τετάρ­της δημο­τι­κού σχο­λεί­ου της Αθή­νας κατέ­θε­σαν γονείς ενός 10χρονου μαθη­τή, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η εκπαι­δευ­τι­κός έβαλε…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Προωθείται νομοσχέδιο που εξισώνει τα ΛΟΑΤΚΙ+ με τον εξτρεμισμό!

Ενα άκρως επι­κίν­δυ­νο — για τις δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες- νομο­σχέ­διο που θα απα­γο­ρεύ­ει την «προ­πα­γάν­δα της ΛΟΑΤΚΙ+ κουλ­τού­ρας» προ­ω­θούν ρώσοι βουλευτές…

Διεθνή
Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου κατηγορεί τον ΠΟΥ ότι «ωθεί τα παιδιά στην ομοφυλοφιλία»

Ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα ότι ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας ωθεί τα παι­διά προς την ομοφυλοφιλία…