Περιήγηση: Ομπάμα

Πολιτική
Η απαγόρευση συναθροίσεων και η αβάσταχτη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ

Στα… «κάγκε­λα» έχουν βγει ορι­σμέ­να στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ δια­μαρ­τυ­ρό­με­να για την απα­ρά­δε­κτη- χου­ντι­κής έμπνευ­σης- απα­γό­ρευ­σης συνα­θροί­σε­ων της κυβέρ­νη­σης. Αλή­θεια, ποιόν…