Περιήγηση: Ομόνοια

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίθεση κουκουλοφόρων στο ΑΤ Ομόνοιας

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση κου­κου­λο­φό­ρων στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Ομό­νοιας, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό τεσ­σά­ρων αστυ­νο­μι­κών. Μάλι­στα σε…

Κοινωνία
Συγχαρητήρια από Χρυσή Αυγή στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ στον «αγώνα με την ομάδα των κομμουνιστών της Κύπρου»

Το νεο­να­ζι­στι­κό κόμ­μα της «Χρυ­σής Αυγής», που δικα­ζε­ται για εγκλη­μα­τι­κές ενερ­γειες στην Ελλά­δα εκφρά­ζει συγ­χα­ρη­τή­ρια της, στους οπα­δούς του Απο­έλ για το…