Περιήγηση: Ονδούρα

Διεθνή
Ονδούρα: Νίκη των σοσιαλδημοκρατών — Εξελέγη πρόεδρος η πρώην πρώτη κυρία Σιομάρα Κάστρο

Η Σιο­μά­ρα Κάστρο, σύζυ­γος του έκπτω­του πρώ­ην προ­έ­δρου της Ονδού­ρας Μανου­έλ Ζελά­για, ανα­κη­ρύ­χθη­κε νική­τρια των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Ονδού­ρας την…

Ατέχνως
Ένας πόλεμος διαφορετικός από τους άλλους με… φόντο τη «στρογγυλή θεά» και αιτία…

Αμέ­τρη­τοι πόλε­μοι έχουν κατα­γρα­φεί στις μαύ­ρες σελί­δες της ιστο­ρί­ας, όμως μόνο ένας είχε… ποδο­σφαι­ρι­κό περιε­χό­με­νο. Πράγ­μα­τι, δύο αγώ­νες μετα­ξύ της…

Διεθνή
Καραβάνι προσφύγων: Οι Μεξικανοί τους ενθαρρύνουν και ο Τραμπ στέλνει στρατό

Το Πεντά­γω­νο πρό­κει­ται να ανα­πτύ­ξει «πολ­λές εκα­το­ντά­δες» στρα­τιώ­τες στα σύνο­ρα με το Μεξι­κό, ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ένας Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος, την ώρα…

Διεθνή
Η απάντηση Μαδούρο στις κατηγορίες των ΗΠΑ περί χρηματοδότησης του καραβανιού των προσφύγων

Ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο απο­κά­λε­σε την Τετάρ­τη «τρε­λό» και «εξτρε­μι­στή» τον Μάικ Πενς, διό­τι ο αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ…

Διεθνή
Λευκός Οίκος: Τα καραβάνι στάλθηκε από τον Μαδούρο για «να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία»…

Χιλιά­δες εξα­θλιω­μέ­νοι και απελ­πι­σμέ­νοι άνθρω­ποι ξεκί­νη­σαν στις 13 Οκτω­βρί­ου, από την Ονδού­ρα, με την ελπί­δα, αφού δια­σχί­σουν περισ­σό­τε­ρα από 2.500,…