Περιήγηση: Ονοματολόγιο

Πολιτισμός
Πουλχερία, η σεμνή παρθένα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Στις 19 Ιανουα­ρί­ου 399 γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις…

Λαογραφία
Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς σήμερα (20/10) : οι πολιούχοι στο χριστιανισμό και η επίδραση του αγίου Γεράσιμου στην ονοματοδοσία του νησιού

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πολιού­χος της Κεφα­λο­νιάς  ο άγιος Γερά­σι­μος, πνευ­μα­τι­κός πατέ­ρας κατά κάποιο τρό­πο του αγί­ου Διο­νυ­σί­ου (της…

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Παρασκευές — Ολα όσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Επι­μέ­λεια – Έρευ­να Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Η αγία Παρα­σκευή ανή­κει στον κύκλο των προ­στα­τών αγί­ων. Στην προ­ε­πι­στη­μο­νι­κή επο­χή ο άνθρω­πος δεν μπο­ρεί να…