Περιήγηση: Ονορέ ντε Μπαλζάκ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Σκέψεις για τη «Διπλή οικογένεια» του Ονορέ ντε Μπαλζάκ — Παρουσιάζει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα από τις εκδό­σεις «ατε­χνώς» για πρώ­τη φορά ολό­κλη­ρη στα ελλη­νι­κά η νου­βέ­λα του Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ (γραμ­μέ­νη στα…

Ιστορία
«Οι μεγάλοι κλασσικοί διώκονται από τις πατρίδες των και βρίσκουν άσυλο στη Ρωσία» (Μία απρόσμενη παραδοχή-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σε άρθρο του , κάτω από την ενό­τη­τα «Ο πολι­τι­σμός του κνού­του» και με τίτλο «Ακό­μη μια…