Περιήγηση: ΟΟΣΑ

Κοινωνία
ΟΟΣΑ: 1 στα 7 παιδιά στις πλουσιότερες χώρες ζει στη φτώχεια – Πολύ αυξημένος ο δείκτης στις ΗΠΑ – Αύξηση και στην Ελλάδα

Σχεδόν ένα παιδί στα επτά στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ζει στη φτώχεια και η παιδική φτώχεια…