Περιήγηση: Οπλοφορία

Διεθνή
ΗΠΑ: Η παραγωγή και αγορά όπλων στη χώρα σημείωσε κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία 20 χρόνια

Οι κατα­σκευα­στές όπλων στις ΗΠΑ παρή­γα­γαν τα τελευ­ταία είκο­σι χρό­νια περισ­σό­τε­ρα από 139 εκα­τομ­μύ­ρια πυρο­βό­λα όπλα τα οποία προ­ο­ρί­ζο­νταν για…

Διεθνή
Στους 13 οι νεκροί από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό κέντρο στην Βιρτζίνια Μπιτς

Ένας «δυσα­ρε­στη­μέ­νος» εργα­ζό­με­νος σε υπη­ρε­σία κοι­νής ωφέ­λειας άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον συνα­δέλ­φων του σε γρα­φεία του δημαρ­χεί­ου της πόλης στην Βιρτζίνια…