Περιήγηση: οπλοφόρος

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Άγνωστος που συμμετείχε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία απείλησε με όπλο φωτορεπόρτερ

Φωτο­ρε­πόρ­τερ του Αθη­ναϊ­κού-Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων κατήγ­γει­λε ότι δια­δη­λω­τής που συμ­με­τεί­χε στο συλ­λα­λη­τή­ριο, το οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από­ψε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ενά­ντια στη…