Περιήγηση: ΟΠ Αττικής ΚΝΕ

Εκδηλώσεις
ΚΟΑ-ΚΚΕ & ΟΠ Αττικής ΚΝΕ: Εκδήλωση 8 Μάη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του ’44

🔻 Σάβ­βα­το 8 Μάη στις 7 μμ. στο Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής. 🔻 Εκδή­λω­ση για τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές την Πρω­το­μα­γιά του…