Περιήγηση: Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ)

Διεθνή
Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία με ένταση και συγκρούσεις — προηγείται ο Evo Morales

Νέες συγκρού­σεις ανά­με­σα σε αντι­κυ­βερ­νη­τι­κούς δια­δη­λω­τές και αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις σημειώ­θη­καν το βρά­δυ της Τρί­της (τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα Τετάρτη…