Περιήγηση: Ορούτς Ρέις

Διεθνή
Αποφασισμένη η Τουρκική Κυβέρνηση να βγάλει το πλωτό γεωτρύπανο, επικαλούμενη προκλητικά «άδεια» από το «ψευδοκράτος»

Τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις απέ­να­ντι στην Ελλά­δα και στην Κύπρο προ­έ­βα­λε ο εκπρό­σω­πος της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας, Ιμπρα­ήμ Καλίν, με αφορ­μή την…

Διεθνή
Ανατολική Μεσόγειος: Φουντώνουν οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις με φόντο το «Ορούτς Ρέις»

Η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης της Άγκυ­ρας να δια­σφα­λί­σει καλύ­τε­ρη θέση για την τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, καθυ­στε­ρώ­ντας την…