Περιήγηση: Ορφανοτροφείο

Κοινωνία
Ανατριχιαστικές καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ορφανοτροφείο

Ανα­τρι­χια­στι­κές είναι οι καταγ­γε­λί­ες για όσα φέρε­ται να συνέ­βαι­ναν σε ορφα­νο­τρο­φείο της Αθή­νας. Σύμ­φω­να με την υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Δόμνα Μιχαηλίδου,…