Περιήγηση: Οσκαρ Ουάιλντ

Πρόσωπα
Όσκαρ Ουάιλντ

Στα πενή­ντα χρό­νια από το θάνα­το του Ουάιλντ τ’ όνο­μα του και το έργο του ξανα­μνη­μο­νεύ­τη­καν στα παγκό­σμια γράμ­ματα. Ηταν…

Πρόσωπα
Οσκαρ Ουάιλντ: Ελεημοσύνη

Σαν σήμε­ρα, 16 Οκτω­βρί­ου 1854 γεν­νιέ­ται ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας και κρι­τι­κός  Οσκαρ Ουάιλντ. Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με ένα κεί­ε­μνο που χρη­σι­μο­ποιού­σαν τα πρώτα…