Περιήγηση: ΟΤ445

Κοινωνία
Νέα Ιωνία: Γκότσης, Μανούρης, Θωμαΐδου στηρίζουν τα σχέδια Εκκλησίας — κεφαλαίου (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Κ. Κατιμερτζόγλου)

Με τον επι­κε­φα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο  Νέας Ιωνί­ας Κώστα Κατι­μερ­τζό­γλου, συζη­τή­σα­με στην εκπο­μπή Ατέ­χνως της ΕΡΤopen (13/1/2019) για…