Περιήγηση: Ουγγαρία

Διεθνή
Ουγγαρία: Ορμπάν και αντιπολίτευση τσακώνονται για το πώς θα σβήσουν τα ίχνη της κομμουνιστικής περιόδου

Την έντο­νη κρι­τι­κή της αντι­πο­λί­τευ­σης δέχε­ται ο φασί­στας πρω­θυ­πουρ­γός της Ουγ­γα­ρί­ας Βίκτορ Όρμπαν για το γεγο­νός ότι έδω­σε εντο­λή σήμερα…

Διεθνή
Ουγγαρία: Απαλλάχθηκε η δημοσιογράφος που είχε κλοτσήσει μετανάστες στα σύνορα με τη Σερβία

Η δημο­σιο­γρά­φος που είχε χτυ­πή­σει και κλο­τσή­σει μετα­νά­στες οι οποί­οι προ­σπα­θού­σαν να δια­φύ­γουν από την αστυ­νο­μία κατά τη διάρ­κεια της μεταναστευτικής…

Πολιτική
Ευχαριστήρια επιστολή Όρμπαν στη ναζιστική Χρυσή Αυγή προκαλεί αναταράξεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Ευχα­ρι­στή­ρια επι­στο­λή στη ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή για τη στή­ρι­ξη της στην ουγ­γρι­κή κυβέρ­νη­ση απέ­στει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ουγ­γα­ρί­ας Βίκτορ Όρμπαν,…