Περιήγηση: Ουκρανική κρίση

Επικαιρότητα
Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά Ουκρανικών στόχων — Για βομβαρδισμούς αμάχων σε Μαριούπολη και Χάρκοβο κάνουν λόγο οι Ουκρανικές αρχές

Η Ρωσία έπλη­ξε σήμε­ρα την Ουκρα­νία με πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­θη­καν από αερο­σκά­φη αλλά και πλοία στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και στην…

Επικαιρότητα
Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία για 24η ημέρα

Ουκρα­νι­κές νάρ­κες πλέ­ουν ανε­ξέ­λεγ­κτες στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα — τερά­στιος ο κίν­δυ­νος για τους ναυ­τερ­γά­τες Προει­δο­ποί­η­ση πως εκα­το­ντά­δες ουκρα­νι­κές νάρ­κες, έχουν…

Επικαιρότητα
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Αναφορές για εκρήξεις σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Οι υπη­ρε­σί­ες έκτα­κτης ανά­γκης του Κιέ­βου υπο­στή­ρι­ξαν ότι ένα 12όροφο κτί­ριο κατοι­κιών στην περιο­χή Σεφτσέν­κο χτυ­πή­θη­κε από τους ρωσι­κούς βομβαρδισμούς…

Επικαιρότητα
Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία

Αντια­ε­ρο­πο­ρι­κές σει­ρή­νες στο Κίε­βο και σε άλλες πόλεις της Ουκρα­νί­ας Αντια­ε­ρο­πο­ρι­κές σει­ρή­νες ηχούν στο Κίε­βο και σε άλλες πόλεις της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ — Κώστας Παπαδάκης: Στην κλιμάκωση του πολέμου συμβάλλει η κυβέρνηση με τις βάσεις και τις κυρώσεις

Στην κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου συμ­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, με τις διευ­κο­λύν­σεις των ΝΑΤΟι­κών από…