Περιήγηση: Ουκρανική κρίση

Επικαιρότητα
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία: Για ρωσικό βομβαρδισμό χωριού της Λευκορωσίας μιλά το Κιέβο — Είναι «παραλήρημα» απαντά το Μίνσκ

Η Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία της Ουκρα­νί­ας ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα ότι ρωσι­κά μαχη­τι­κά βομ­βάρ­δι­σαν τον οικι­σμό Κοπά­νι της Λευ­κο­ρω­σί­ας κοντά στα σύνο­ρα με…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Διάβημα στην ουκρανική πρεσβεία για την απελευθέρωση των Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έκα­νε το πρωί της Παρα­σκευ­ής διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα, απαι­τώ­ντας να…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αντιπολεμική Μαθητική Πορεία και Συναυλία: “Δεν φτάνει να αγαπάμε την ειρήνη και τον άνθρωπο. Πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε γι’ αυτόν”…

«Δεν φτά­νει να αγα­πά­με την ειρή­νη και τον άνθρω­πο. Πρέ­πει ν’ αγω­νι­ζό­μα­στε γι’ αυτόν»… Με σύν­θη­μα αυτό τον στί­χου του…

Επικαιρότητα
ΠΑΝΕΞΟΡΜΗΣΗ με τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου: Να φτάσουμε παντού με την Απόφαση της ΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Πυρε­τω­δώς ετοι­μά­ζο­νται οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ για την πανε­ξόρ­μη­ση με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 12–13 Μάρ­τη, στον…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…