Περιήγηση: Ουκρανική κρίση

Πολιτική
Δυο κόσμοι σε σύγκρουση

«Όπου φύγει φύγει»… Χωρίς δεύ­τε­ρες σκέ­ψεις, και προ­φα­νώς χωρίς τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν πλέ­ον τα καρα­βά­νια των προ­σφύ­γων, είχαν αρχίσει…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: “Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς”

«Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Καμία εμπλο­κή — καμία συμ­με­το­χή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ — Ρωσίας.Να κλείσουν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ‑πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζα κάνουν λόγω οι ουκρανικές αρχές

2:30 ώρα Ελλά­δας: Για πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στον χώρο του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια ‑του μεγα­λύ­τε­ρου της Ευρώ­πης- λόγω των…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Η χώρα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και μαγνήτη αντιποίνων

Στις τρα­γι­κές επι­πτώ­σεις του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου ανα­φέρ­θη­κε στην αρχή της τοπο­θέ­τη­σής του, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, στην…

Επικαιρότητα
Ουκρανία-ιμπεριαλιστική σύγκρουση: «Έφτασαν οι πρώτοι ξένοι εθελοντές», δηλώνει ο Ζελένσκι | Θέλει να συνομιλήσει απευθείας με τον Πούτιν

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Β. Ζελέν­σκι ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι το πρώ­το κύμα ξένων εθε­λο­ντών έφτα­σε για να βοη­θή­σει την Ουκρα­νία. «Η…

Επικαιρότητα
Κάνει πως δεν βλέπει…

Τελι­κά, μόνο η κυβέρ­νη­ση δεν βλέ­πει τους ακρο­δε­ξιούς και άλλους παρα­στρα­τιω­τι­κούς, τμή­μα­τα της ουκρα­νι­κής πολι­το­φυ­λα­κής, που εξο­πλί­ζο­νται από τους Δυτικούς…