Περιήγηση: Ουκρανικός στρατός

Επικαιρότητα
Ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία: 498 νεκροί στρατιωτικοί και σχεδόν 1.600 τραυματίες

Σύμ­φω­να με το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο «Russia Today», 498 ρώσοι στρα­τιω­τι­κοί σκο­τώ­θη­καν και σχε­δόν 1.600 τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της πολεμικής…

Διεθνή
Ανατολική Ουκρανία: Επιθέσεις του ουκρανικού στρατού καταγγέλλουν ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες

Οι ρωσό­φω­νοι πολι­το­φύ­λα­κες στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία κατη­γό­ρη­σαν σήμε­ρα τον στρα­τό ότι άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον της περιο­χής που ελέγ­χουν τέσ­σε­ρις φορές…