Περιήγηση: Ουκρανοί νεοναζί

Επικαιρότητα
Ο Ζελένσκι ξεπλένει τους Ναζί του Τάγματος Αζόφ: «Υπερασπίζονται την πατρίδα» (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη στο αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο FOX News και τον δημο­σιο­γρά­φο Μπρετ Μπάιερ, ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι παραδέχθηκε…

Επικαιρότητα
Πορτογαλία: Δικαστήριο έδωσε άδεια σε καταδικασμένο νεοναζί να μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει τους Ρώσους!!!

Μια είδη­ση που προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά έρχε­ται από την Πορ­το­γα­λία, μια χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι δικαστικές…

Επικαιρότητα
Μαριούπολη: Ομάδες νεοναζί λεηλατούν σπίτια, σκοτώνουν όσους τους αντιστέκονται, λέει η Μόσχα

Ομά­δες νεο­να­ζί στη Μαριού­πο­λη άρχι­σαν να λεη­λα­τούν τα σπί­τια των κατοί­κων της περιο­χής, σκο­τώ­νο­ντας όσους τους αντι­στέ­κο­νται, δήλω­σε το Σάββατο…

Επικαιρότητα
Ρωσικά ΜΜΕ: Νεοναζί Αζόφ χτύπησαν κομβόι αμάχων στη Μαριούπολη

Νεο­να­ζί του τάγ­μα­τος «Αζόφ» χτύ­πη­σε κομ­βόι αμά­χων στην Μαριού­πο­λη, μετα­δί­δουν Ρωσι­κά ΜΜΕ. Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρουν πως σκο­τώ­θη­καν δύο άμα­χοι και τραυματίσθηκαν…