Περιήγηση: Ουκρανοί

Επικαιρότητα
Αυτοκινητοπομπή υπέρ της Ρωσίας στο κέντρο της Αθήνας — Με ρωσικές σημαίες και «Ζ» στα αυτοκίνητα

Αυτο­κι­νη­το­πο­μπή υπο­στη­ρι­κτών της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης βρί­σκε­ται εδώ και λίγη ώρα σε εξέ­λι­ξη στο κέντρο της Αθή­νας. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες κρα­τούν σημαίες…

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Εντολές για ευνουχισμούς ρώσων αιχμαλώτων και ναζιστικά παραληρήματα από τηλεοράσεως (ΒΙΝΤΕΟ)

Η βαρ­βα­ρό­τη­τα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία δεν έχει τέλος, με νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες που απο­τυ­πώ­νουν την αγριό­τη­τα τόσο των ρωσικών,…